Ispánk Község Önkormányzata

9941 Ispánk, Keleti út 28.

ispank@enternet.hu

+36 94 548 304
+36 94 548 305 (fax)

Ispánki Polgárőr Egyesület

 • Ispánk, Keleti út 32.
 • Adószám: 18897968 – 1 – 18
 • Számlavezető Pénzintézet: Takarék Bank Zrt.
 • Bankszámlaszám: 72100464 – 11057154 – 00000000

Elnök:

 • Kósa László

Elnökhelyettes:

 • Pivonka Csaba Patrik

Elnökségi Tag:

 • Kerek – Tamás Julianna

Felügyelő Bizottság:

 • Elnök: Tamaskó Gábor Tamás
 • Tag: Mihályka Attila
 • Tag: Pivonka Zoltán          

Az egyesület 2007. június 15-én alakult 27 alapító taggal.

Az egyesület célja: a bűnmegelőzés és közrendvédelem érdekében lakóhelyünkön önkéntes társadalmi tevékenységet kifejtő személyek, csoportok munkájának szervezése, irányítása és összehangolása.

Az egyesület feladatai:

 • személyi javak védelme
 • gyermek és ifjúságvédelmi intézkedések kezdeményezése
 • köznyugalom megóvása
 • biztonságos környezet megteremtése
 • illegális kereskedelem visszaszorítása
 • közlekedés rendjének fenntartása
 • természet- és környezetvédelem biztosítása
 • vagyonvédelmi tevékenység népszerűsítése, ajánlások, javaslatok véleményezése és közvetítése
 • bűnmegelőzési információk közvetítése, népszerűsítése
 • külföldi azonos profilú szervezettel, szövetséggel kapcsolatok létesítése és fenntartása
 • szakmai konferenciák, kiadványok, segédletek kiadása, terjesztése
 • rendőri szervezetekkel és helyi önkormányzatokkal a közbiztonsággal  kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési és megyei valamint önkormányzati képviselőjelöltet nem állít és nem támogat.

Az Egyesület besorolási kategóriája: közhasznú szervezet. Az Egyesület által végzendő közhasznú tevékenység az 1997. évi CLVI. tv. 26. §. c.) bekezdése alapján: „15. Közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás.”

Galéria

There is no Event