BURSA HUNGARICA

 

Az Önkormányzat csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.

A részletes pályázati feltételeket a http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica8/ oldalon olvashatják.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 8.

 

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT FELÜLVIZSGÁLATA

A Helyi építési szabályzatok központi felülvizsgálata során megállapítottuk, hogy az alábbi rendeleti szabályozások nem felelnek meg az időközben érvénybe lépett jogszabály alkotási törvénynek, vagy ellentétes a magasabb szintű jogszabályokkal.

Elkészítettük a rendelet módosítás tervezetét, melyet a honlapon a partnerségi szabályok szerint közzéteszünk, társadalmi egyeztetés céljából. Kérem, ha véleményezni szeretne, írásos javaslatait levélben vagy elektronikus levélben, Tamaskó Gábor Tamás polgármester úr részére (Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal 9941 Őriszentpéter Városszer 106.,jegyzo@oriszentpeter.hu)  juttassa el 2016. október 24. 10:00 óráig!

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA /TERVEZET/